Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandarden skal sikre, at det er tydeligt for dig som borger, hvilket serviceniveau, politikerne inden for lovgivningens rammer har vedtaget i Svendborg Kommune.