Sådan søger du om at få leveret mad

Sådan søger du om at få leveret mad

Som borger i Svendborg Kommune og Langeland Kommune skal du visiteres. 

  • Som borger i eget hjem, skal man kontakte visitatoren
  • Som borger på plejecenter, er det sektionslederen på det enkelte centre der visitere

Vi sender gerne materiale ud, hvis du kontakter Det gode madhus