Priser

Priser

Priserne er incl. levering og vi sætter gerne maden ind i dit køleskab. 

Det er byrådet der hvert år fastsætter priserne. 

Der er forskellige priser afhængig af hvilken kommune du bor i.